ReadyPlanet.com
dot
dot
บทความ/สาระน่ารู้
dot
bulletระบบ Automatic Transfer Switch
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
bulletประโยชน์การติดตั้ง cap banks
bulletฟ้าผ่าคืออะไร และการป้องกัน
dot
การบริการ
dot
bulletงาน PM MDB, หม้อแปลงไฟฟ้า
bulletรับออกแบบ ติดตั้ง ประกอบตู้ควบคุม ตู้คอนโทรล
bulletรับออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
bulletบริการงานตรวจวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
bulletรับเขียนแบบไฟฟ้า Single line diagram
dot
ต้องการรับข่าวสาร

dot
dot
Link
dot
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
bulletสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลไฟฟ้าไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
dot
อ่านข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
dot
ล๊อตเตอรี่
dot
bulletสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletสลากออมสิน
dot
Web ที่น่าสนใจ
dot
bulletปตท.
bulletdirectory.narak.com


ให้เช่าเครื่องมือวัด และเครื่องมือไฟฟ้า
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยวิศวกร , บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อควบคุมอันตรายจากไฟฟ้าตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ การเดินสาย การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาด สายดิน สายล่อฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ขอบเขตของกฎหมายและการบังคับใช้

ใช้บังคับกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปทุกประเภท

สาระสำคัญของกฎหมาย

 1. สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ชำรุด
 2. การปฏิบัติงานใกล้สิ่งที่มีไฟฟ้าต้องรักษาระยะห่างตามที่กำหนดเว้นแต่ ใส่เครื่องป้องกัน , มีฉนวนหุ้ม , มีเทคนิคการปฏิบัติงาน
 3. ชนิดของสายไฟฟ้าที่ใช้ต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
 4. มีเครื่องตัดกระแสติดตั้งไว้ ณ จุดที่มีการเปลี่ยนขนาดสายและระหว่างเครื่องวัดไฟฟ้ากับสายภายในอาคาร
 5. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ที่ใช้สายเคเบิ้ลอ่อนและสายอ่อนต้องไม่มีรอยต่อหรือต่อแยก
 6. มีการติดตั้งเต้าเสียบเพียงพอต่อการใช้งาน
 7. การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีแรงดัน 600 โวลท์ขึ้นไป ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 8. สวิตซ์ทุกตัวบนแผงสวิตซ์ต้องเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสะดวกในการปลด และสับ แผงสวิตซ์มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนแรงปลดและสับได้
 9. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเปลือกเป็นโลหะ ต้องต่อสายดิน
 10. มีการป้องกันฟ้าผ่าของปล่องควัน
 11. การจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่มีแรงดันมากกว่า 50 โวลท์ ขึ้นไปให้ลูกค้า

          กฎหมายของกรมสวัสดิการและแรงงานกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงาน และจัดส่งรายงานให้กรมแรงงานจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง การต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจในขุตอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) เป็น กว. อุตสาหการ/ไฟฟ้า/เครื่องกล ทำทุก5ปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.