ReadyPlanet.com
dot
dot
บทความ/สาระน่ารู้
dot
bulletระบบ Automatic Transfer Switch
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
bulletประโยชน์การติดตั้ง cap banks
bulletฟ้าผ่าคืออะไร และการป้องกัน
dot
การบริการ
dot
bulletงาน PM MDB, หม้อแปลงไฟฟ้า
bulletรับออกแบบ ติดตั้ง ประกอบตู้ควบคุม ตู้คอนโทรล
bulletรับออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
bulletบริการงานตรวจวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
bulletรับเขียนแบบไฟฟ้า Single line diagram
dot
ต้องการรับข่าวสาร

dot
dot
Link
dot
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
bulletสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลไฟฟ้าไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
dot
อ่านข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
dot
ล๊อตเตอรี่
dot
bulletสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletสลากออมสิน
dot
Web ที่น่าสนใจ
dot
bulletปตท.
bulletdirectory.narak.com


ให้เช่าเครื่องมือวัด และเครื่องมือไฟฟ้า
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยวิศวกร , บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า


กฎหมายความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 (16 กรกฎาคม 2550)

  • ให้คำนิยาม " ระบบไฟฟ้าในโรงงาน " "การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน" "การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน" และ "แบบแปลน" ใหม่
  • โรงงานจำพวกที่สอง และจำพวกที่สาม ต้องมีแบบแปลนที่แสดงความติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานที่ตรงตามความเป็นจริง ทันสมัย และมีคำคำรับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เฉพราะข้อนี้ โรงงานที่ได้รับใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ได้รับการยกเว้นสามปี)
  • วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆของระบบไฟฟ้าในโรงงานต้องมีลักษณะเป็นไปตาม มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • โรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกปีและรับรองโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาการจัดให้มีเอกสารหลักฐานการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่รัฐมนตีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดำเนินการตามหลักวิชาการ หรือมาตรฐานที่ยอมรับ หรือตามที่รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • โรงงาน 20 ประเภท ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (โรงงานที่ใช้สารไวไฟและสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายในกระบวนการผลิต) ต้องจัดให้มีบุคลากรประจำโรงงาน (คนงานและวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน) ซึ่งมีคุณสมบัติ จำนวนและหน้าที่ และส่งรายชื่อดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.